Benyt en anden browser for at få den optimale oplevelse.

Du benytter en browser som er forældet.
Du kan benytte en anden browser for at få den optimale oplevelse, vi anbefaler følgende: Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox eller Opera.    Luk denne besked

Gå til indholdet
Uddannelser Mere fra HEG
HEG logo i rød
Søg
Skriv eksempelvis uddannelse, adgangskrav til murer, kontakt etc.

Hhx

Hhx er en gymnasial uddannelse uden grænser - så ønsker du en uddannelse med en skarp international profil, og vil du gerne vide noget om at starte og drive virksomheder, om samfundsforhold, handel og verdensøkonomi, så er hhx lige noget for dig!

Studieretninger

Hhx-uddannelsen er delt i to: Et grundforløb på 2½ måned og et studieretningsforløb på 2 år og 8 måneder.
Grundforløbet introducerer dig til gymnasiet og dets fag, og du bliver præsenteret for studieretningerne.


HHX elever fra Hobro hygger i studiemiljøet

Marketing & Management

Hobro Aars

It’s all about the money!

Afsætning A & Virksomhedsøkonomi A

HHX elever fra Hobro i gang med gruppearbejde med vejledning fra lærer

Innovation & Iværksætteri

Aars

Skab fremtiden!

Afsætning A & Innovation B

HHX elev fra Aars i gang med sprogundervisning på tavlen

International Relations

Aars Hobro

Verden som arbejdsplads!

Afsætning A eller Tysk A

HHX elever fra Hobro i gang med gruppearbejde

International Business

Aars Hobro

Globalt udsyn – faglig indsigt!

Virksomhedsøkonomi A og International økonomi A

HHX elever fra Hobro

International Marketing

Hobro

Salg og service global wide!

International Økonomi A & Afsætning A

HHX elever fra Hobro hygger i studiemiljøet

Sport Leadership

Hobro

Det bedste fra to verdener!

Afsætning A & Virksomhedsøkonomi A & Idræt C

Book dit besøg

Ud i verden med HHX

Hhx er kendetegnet ved at være en internationalt orienteret uddannelse, hvor vi debatterer globale emner og problemstillinger. Vi vil derfor gerne have vores elever med ud i verden, hvor de first hand kan opleve nye kulturer, mennesker og erhvervsliv. Hos HEG er internationale studieture en væsentlig del af uddannelsen og noget, vi har rigtig god erfaring med.

Synes du også, at verden skal erfares både i og udenfor klasseværelset, så kan du læse mere om studieture, Erasmus+-rejser, ophold i udlandet (OPU) og andre internationale aktiviteter her.

rejs med HHX Aars

Mød vores elever

Vores elever står klar til at fortælle dig om, hvordan de oplever at gå på hhx.

Fordi skolen var lille, var det også et meget roligt og afslappet miljø, hvilket for mit vedkommende gjorde, at jeg havde nemmere ved at lære, da der ikke var konstant larm og støj. Det føltes trygt at komme i skole.

Maja - hhx-elev

Vidste du at på hhx er der studierejser alle 3 år

Hhx har en tydelig international profil og du kommer sikkert til at samarbejde med udlandet i din fremtidige uddannelse og job.
Vi klæder dig på til en international fremtid.

Big Ben London Studietur hhx

Hhx har en tydelig international profil og du kommer sikkert til at samarbejde med udlandet i din fremtidige uddannelse og job.
Vi klæder dig på til en international fremtid.

Når du vil forene uddannelse og sportslige ambitioner

Frederik Dietz blev handelsstudent i 2023 som en del af programmet 'Sportstalenter'. Som en del af Sportstalenter, blev lektioner bl.a. planlagt med mulighed for morgentræning. Han er i dag professionel fodboldspiller. Frederik spillede i 1.g på U17 talentdivision og rykkede op på 1. divisionsholdet fra starten af 2.g. For ham har hhx'en givet en sikkerhed for, at han kan videreuddanne sig, når han ikke længere kan leve af at spille fodbold.
Læs mere om Frederiks tanker om uddannelsesvalg på Elevfortællinger.

Jeg vil gerne fremhæve et godt studiemiljø, hvor jeg har fået fantastiske nye venskaber og unikke kammerater. Derudover er der en stor faglighed hos lærerne, som giver plads til alle elever.

Frederik - tidligere hhx-elev i Hobro

178 Videregående uddannelser vil en hhx minimum give adgang til.

Finansøkonom

Erhvervsakademiuddannelse

Uddannelsen giver dig kompetencer til at arbejde med finansiering, forsikring, samt ejendomshandel- og administration.

Erhvervsøkonomi, HA

Bacheloruddannelse

Erhvervsøkonomi handler om virksomheder, og hvordan de fungerer i samspil med kunder, konkurrenter og samfundet som helhed.

Markedsførings­økonom

Erhvervsakademiuddannelse

Uddannelsen til markedsføringsøkonom er for dig, der ønsker bred viden inden for markedsføring og salg, økonomi, international handel, kommunikation og ledelse.

folkeskolelærer

Professionsbacheloruddannelse

Som folkeskolelærer skal du undervise og kunne lide at lede og støtte børn og unges udvikling. Du skal have lyst til selvstændigt at være på, men også at arbejde tæt sammen med andre mennesker.

Jura

Bacheloruddannelse

Jura handler om hele retssystemet. Du får et overblik over lovene, og hvordan de bliver til, og du lærer også at fortolke lovene og bruge dem i praksis.

Engelsk

Bacheloruddannelse

Engelsk er et vigtigt sprog over det meste af verden. På uddannelsen kommer du til at arbejde med sproget - både det talte og det skrevne.

International virksomheds­kommunikation i tysk

Bacheloruddannelse

Uddannelsen kombinerer undervisning i sproget tysk med undervisning i virksomheders kommunikationsformer samt deres organisering og markedsføring.

Pædagog

Professionsbacheloruddannelse

Uddannelsen til pædagog kan kvalificere dig til at arbejde med børn, unge og voksne. I løbet af uddannelsen har du skiftevis teoretisk undervisning og praktikperioder.

Se flere muligheder på adgangskortet

Nyttig viden

Om uddannelsen

På hhx-uddannelsen får du både undervisning i almene fag og i fag, der handler om virksomheders økonomi, afsætningsmuligheder og retslige forhold. Du lærer at gå i dybden med fagene, du lærer at tilegne dig ny viden, og du lærer at forholde dig kritisk til denne viden.
Undervisningen i gymnasiet vil bestå af en del klasseundervisning, men der vil også være gruppe- og projektarbejde, hvor du/I arbejder selvstændigt med større opgaver.

Der vil være en del skriftlige opgaver i løbet af skoletiden, og du skal også regne med at skulle bruge meget tid på forberedelse og lektier.

På skolen har vi en del arrangementer på tværs af klasser og årgange. Det kan være foredrag, ekskursioner, sociale arrangementer foruden caféer og fester. 

Du kan vælge at tage uddannelsen i Aars eller Hobro.

Hvert skoleår er der både mundtlige og skriftlige eksaminer. I løbet af uddannelsen skal du til mindst 10 prøver, der alle tæller med i dit samlede eksamensresultat. Nogle vil være obligatoriske, fx skriftlig dansk, økonomisk grundforløb og almen sprogforståelse, og andre vil blive udtrukket.

Når du har bestået din hhx-eksamen, får du et samlet eksamensbevis, hvori dit gennemsnit står. 

Hverdagen

På hhx har du en hverdag med kammerater og lærere, der tager din uddannelse seriøst. Vi møder hinanden med respekt, samtidigt med at vi har en hyggelig omgangsform.

Vi har en kantine med et fint udvalg af mad til rimelige priser; men du er selvfølgelig også velkommen til at spise din medbragte mad i kantinen.

Du har normalt en skoledag fra kl. 8 til 15. Der kan dog være dage, hvor du har andre mødetider. Der vil være lektier til de fleste fag hver dag, og derudover kommer skriftlige afleveringer.  

Mange gange i løbet af skoleåret brydes det almindelige skema op, og I har hele projektuger. Vi har gode faciliteter til, at I kan sidde gruppevis og fordybe jer i jeres projekt.

Ekskursioner og studierejser er en del af undervisningen på hhx. På den måde får du teori og praksis til at spille sammen.

På HEG har vi mange uddannelser. Derfor vil du i din hverdag møde unge og voksne fra mange andre uddannelser på gangene, i kantinen, ved busstoppestedet osv. Vi ser mangfoldighed som en styrke.

Eleven i centrum

Praktisk info

Om uddannelsen

Om uddannelsen

På hhx-uddannelsen får du både undervisning i almene fag og i fag, der handler om virksomheders økonomi, afsætningsmuligheder og retslige forhold. Du lærer at gå i dybden med fagene, du lærer at tilegne dig ny viden, og du lærer at forholde dig kritisk til denne viden.
Undervisningen i gymnasiet vil bestå af en del klasseundervisning, men der vil også være gruppe- og projektarbejde, hvor du/I arbejder selvstændigt med større opgaver.

Der vil være en del skriftlige opgaver i løbet af skoletiden, og du skal også regne med at skulle bruge meget tid på forberedelse og lektier.

På skolen har vi en del arrangementer på tværs af klasser og årgange. Det kan være foredrag, ekskursioner, sociale arrangementer foruden caféer og fester. 

Du kan vælge at tage uddannelsen i Aars eller Hobro.

Hvert skoleår er der både mundtlige og skriftlige eksaminer. I løbet af uddannelsen skal du til mindst 10 prøver, der alle tæller med i dit samlede eksamensresultat. Nogle vil være obligatoriske, fx skriftlig dansk, økonomisk grundforløb og almen sprogforståelse, og andre vil blive udtrukket.

Når du har bestået din hhx-eksamen, får du et samlet eksamensbevis, hvori dit gennemsnit står. 

Generated with Avocode.Accordion_open Copy 2Group 4CTA_arrowGroup 6ShapeLine 5Line 5
Hverdagen

Hverdagen

På hhx har du en hverdag med kammerater og lærere, der tager din uddannelse seriøst. Vi møder hinanden med respekt, samtidigt med at vi har en hyggelig omgangsform.

Vi har en kantine med et fint udvalg af mad til rimelige priser; men du er selvfølgelig også velkommen til at spise din medbragte mad i kantinen.

Du har normalt en skoledag fra kl. 8 til 15. Der kan dog være dage, hvor du har andre mødetider. Der vil være lektier til de fleste fag hver dag, og derudover kommer skriftlige afleveringer.  

Mange gange i løbet af skoleåret brydes det almindelige skema op, og I har hele projektuger. Vi har gode faciliteter til, at I kan sidde gruppevis og fordybe jer i jeres projekt.

Ekskursioner og studierejser er en del af undervisningen på hhx. På den måde får du teori og praksis til at spille sammen.

På HEG har vi mange uddannelser. Derfor vil du i din hverdag møde unge og voksne fra mange andre uddannelser på gangene, i kantinen, ved busstoppestedet osv. Vi ser mangfoldighed som en styrke.

Generated with Avocode.Accordion_open Copy 2Group 4CTA_arrowGroup 6ShapeLine 5Line 5
Eleven i centrum

Eleven i centrum

Generated with Avocode.Accordion_open Copy 2Group 4CTA_arrowGroup 6ShapeLine 5Line 5
Praktisk info

Praktisk info

Generated with Avocode.Accordion_open Copy 2Group 4CTA_arrowGroup 6ShapeLine 5Line 5
Kontakt
Generated with Avocode.Accordion_open Copy 2Group 4CTA_arrowGroup 6ShapeLine 5Line 5

Mulighederne er mange, og vi er klar til at hjælpe

Er du i tvivl om dine muligheder og dine valg, er vores vejledere selvfølgelig klar til at hjælpe dig. Det gælder, uanset om du overvejer HEG eller allerede går på en af vores uddannelser.

Kontakt en vejleder Book rundvisning
Vejledning af elever