Benyt en anden browser for at få den optimale oplevelse.

Du benytter en browser som er forældet.
Du kan benytte en anden browser for at få den optimale oplevelse, vi anbefaler følgende: Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox eller Opera.    Luk denne besked

Gå til indholdet
Uddannelser Mere fra HEG
HUK Logo
Søg
Skriv eksempelvis uddannelse, adgangskrav til murer, kontakt etc.

Type

Kategorier

Maskintegning & svejsning

AMU 49653

MAG-svejsning proces 135

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Efter gennemført kursus har deltageren opnået teoretisk viden om forhold, der har betydning for praktisk anvendelse af MAG svejsning proces 135 af kant- og stumpsømme i plade, på følgende områder: Tilsatsmaterialer Svejsefejl og kontrolmetoder Fugeformer og tildannelse Miljø og sikkerhed Efter gennemført kursus kan deltageren, ud fra instruktion og vejledning på et grundlæggende niveau udføre MAG-svejsning proces135 af kant- og stumpsømme i plade i materialegruppe 1.1 + 1.2 + 1.4 jf. CR/ISO 15608 i, godstykkelse 3-6 mm. Deltageren kan udføre nedennævnte svejsninger: FW-P-PA – kantsøm liggende FW-P-PG – kantsøm lodret faldende FW-P-PB – kantsøm stående BW-P-PA – stumpsøm oven ned BW-P-PG – stumpsøm lodret faldende Alle øvelsesopgaver gennemføres på grundlag af såvel mundtlige som skriftlige instruktioner og bedømmes visuelt iht. DS/EN ISO 5817, level C. Lånt godkendelse fra Mercantec, Viborg

AMU 49626

TIG-svejsning proces 141

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Efter gennemført kursus har deltageren opnået teoretisk viden om forhold, der har betydning for praktisk anvendelse af TIG svejsning proces 141 af kant- og stumpsømme i plade, på følgende områder: Tilsatsmaterialer Svejsefejl og kontrolmetoder Fugeformer og tildannelse Miljø og sikkerhed Efter gennemført kursus kan deltageren, ud fra instruktion og vejledning på et grundlæggende niveau udføre Tig-svejsning proces 141 af kant- og stumpsømme i plade i materialegruppe 1.1 + 1.2 + 1.4 jf. CR/ISO 15608, godstykkelse 2-6 mm. Deltageren kan udføre nedennævnte svejsninger: BW-P-PA - hjørnesømme med / uden spalte      BW-P-PA - stumpsømme I-fuge      BW-P-PC - stumpsømme I-fuge FW-P- PB - kantsømme stående Alle øvelsesopgaver gennemføres på grundlag af såvel mundtlige som skriftlige instruktioner og bedømmes visuelt iht. DS/EN ISO 5817, level C. Lånt godkendelse fra Mercantec, Viborg

AMU 49625

Lysbuesvejsning

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Efter gennemført kursus har du opnået teoretisk viden om forhold, der har betydning for praktisk anvendelse af lysbuesvejsning proces 111 af kantsømme i plade, på følgende områder: Tilsatsmaterialer Svejsefejl og kontrolmetoder Fugeformer og tildannelse Miljø og sikkerhed Efter gennemført kursus kan du, ud fra instruktion og vejledning på et grundlæggende niveau udføre lysbuesvejsning med beklædt elektrode proces 111, af kantsømme i materialegruppe 1.1 + 1.2 + 1.4 defineret i DS/ISO 15608 i, godstykkelse 5-8 mm. Du kan udføre nedennævnte svejsninger: FW-P-PA - kantsømme liggende FW-P-PB - kantsømme stående FW-P-PF - kantsømme lodret stigende Alle øvelsesopgaverne gennemføres på grundlag af mundtlige som skriftlige instruktioner og bedømmes visuelt iht. DS/EN-ISO 5817, level C. Lånt godkendelse fra Mercantec, Viborg

AMU 48926

Grundlæggende CAD

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Anvende tegneprogrammets basale funktioner til tegning af simple solider med huller og rejfninger. Fremstille og målsætte arbejdstegning i 2D fra 3D solid samt definere materialetyper. Tilpasse og redigere solider (mål på sketch/extrudering) samt gemme filerne i forskellige formater (stp, sat, dxf mv). Konstruere givne assemblys af egen eller udleverede part filer og importere standardkomponenter fra toolbox/content center. Fremstille arbejdstegninger, herunder eksploderede, af assemblys inkl. stykliste og positionsnumre. Lånt godkendelse fra Marcantec, Viborg

Se alle kurser inden for Maskintegning & svejsning

Byggeri & montering

AMU 47942

Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Kurset henvender sig til alle faglærte og ufaglærte inden for bygge- og anlægsbranchen. Epoxy og isocyanater findes i mange af de materialer, vi bruger i dagligdagen i bryggebranchen, og der er vigtigt at kunne arbejde med og håndtere disse stoffer på en sundheds- og sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde i forhold til os selv og vores omgivelser. For at kunne benytte mange af de materialer, vi bruger i dagligdagen, er det et lovmæssigt krav at man har dette kursus. Som deltager kan du efter endt kursus udføre arbejdet med epoxy og isocyanater sundheds- og sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt i forhold til ikke bare dig selv men også dine omgivelser. Du kan vælge og anvende de rigtige værnemidler og andre sikkerhedsforanstaltninger ved hjælp af blandet andet brugsanvisning, sikkerhedsdatablade og evt. kodenummer. Du kan påføre og aftage samt anvende personlige værnemidler, herunder handsker, åndedrætsværn og arbejdsdragter på en sådan måde, at hud og hænder samt omgivelser ikke bliver forurenet med epoxy og isocyanater, og luftveje ikke bliver udsat for aerosoler, gasser og dampe håndtere farligt affald. Du kan desuden bortskaffe brugt emballage, handsker og dragter sikkerheds-, sundheds-og miljømæssigt forsvarligt, så ingen kan få rester af ikke fuldt udhærdet epoxy og isocyanater på hud og hænder.

Truck- og teleskoplæssercertifikat

AMU 47592

Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Efter uddannelsen kan deltagerne føre og betjene gaffeltrucks og selvkørende gaffelstablere, foretage daglig vedligeholdelse af gaffeltrucks og gaffelstablere. Deltagerne skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller en tilfredsstillende lægeattest (Sundhedsstyrelsens blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort).

Sikkerhed

HEG tilbyder flere forskellige typer af sikkerhedskurser fx årligt sikkerhedseftersyn på personlifte, teleskoplæsser og meget mere.

AMU 45141

Brandforanstalt-ninger ved gnistproducerende værktøj

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Deltageren vil være bekendt med de forsikringsmæssige forhold ved udførsel af varmt arbejde.Det indebærer gennemgang af en aftale blanket der er udstedt af et forsikringsselskab.Deltageren vil få udleveret et bevis på bestået kursus i form af et plastikkort der gælder i fem år.Deltageren vil være bekendt med håndtering af trykflasker der fjernes ved brand.Deltageren vil være bekendt med forskellige automatiske brandsluknings anlæg i bygninger og alarmering af brandvæsen. Kurset er gældende i 5 år, hvorefter det skal fornyes.

AMU 49630

Eftersyn på Entreprenør og landbrugsmaskiner

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Kursusindhold:-Lovgivning bag lovpligtigt hovedeftersyn- CE-mærkning- Overensstemmelseserklæring- Relevante standarder til entreprenør og landbrugsmaskiner- Krav til det lovpligtige hovedeftersyn- Krav til dokumentation for det lovpligtige hovedeftersyn- Krav til virksomheder der udfører lovpligtigt hovedeftersyn- Krav til den der udfører lovpligtigt hovedeftersyn- Hvilke maskintyper ved entreprenør og landbrug skal have udført lovpligtigt hovedeftersyn- Brug af eftersynsmapper og checklister til entreprenør og landbrugsmaskiner- Gennemgang af sikkerhedsfunktioner- Krav til udskifteligt udstyr- Praktiske øvelser i udførelse af lovpligtigt hoved-eftersyn på entreprenør og landbrugsmaskiner- Praktiske øvelser i udfyldelse af checklister- Teori test- Praktisk test

AMU 47364

Sikkerhedseftersyn anhuggergrej / udskifteligt udstyr

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Kurset henvender sig til de personer som foretager eftersyn på løfte, hejse og transportmateriel og som gerne vil tilbyde kunderne en totalløsning på lovpligtige sikkerhedseftersyn. Kursets tager afsæt i de gældende love, standarder og Arbejdstilsynets vejledninger i eftersyn af anhuggergrej samt journalpligt. Deltageren vil herefter kunne foretage hovedeftersyn af anhuggergrej og udskifteligt udstyr til løfte og hejseredskaber, efter fabrikantens krav, gældende lovkrav og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Deltageren vil ydermere få kendskab til brugsanvisning, mærkning, konstruktionsopbygning, Arbejdstilsynets sikkerhedskrav og kassationskriterier. Samt belastningsprøve og revneprøve. Deltageren vil kunne kontrollere det udskifteligt udstyrs mekaniske og hydrauliske sikkerheds tilstand samt anvende og udfylde tjekliste. På kurset vil der blive gennemgået eftersyn på flere typer anhuggergrej fx:- Rundsling og fladstropper- Wire, kovser, ferule, wirelåse,- Kroge, kæder, garniturering, overgangsled, samle led- Pladekløer, C-krog, vakuumløftere, løfte åg, pallegafler, tangkrog, grab osv.

AMU 48495

Personlift: Lovpligtigt eftersyn, faldhindrende udstyr

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Kurset henvender sig til de personer som foretager eftersyn på mobile løfte og transportredskaber(personlifte) og som gerne vil tilbyde kunderne en totalløsning på lovpligtige sikkerhedseftersyn. Kurset tager afsæt i de gældende love, standarder og Arbejdstilsynets vejledninger i eftersyn af faldhindrende udstyr. Deltageren vil herefter kunne foretage hovedeftersyn af faldhindrende udstyr, efter fabrikantens krav, gældende lovkrav og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Deltageren vil ydermere få kendskab til brugsanvisning, mærkning, konstruktionsopbygning, Arbejdstilsynets sikkerhedskrav og kassationskriterier. Deltageren vil kunne kontrollere det faldhindrende udstyrs sikkerheds tilstand, samt anvende og udfylde tjekliste. På kurset vil der blive gennemgået eftersyn på flere typer af faldhindrende udstyr.

AMU 49628

Eftersyn på personløftere

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Kurset indeholder:- Lovgivning bag lovpligtigt hovedeftersyn- CE-mærkning- Overensstemmelseserklæring- Relevante standarder til mobile personløftere- Krav til det lovpligtige hovedeftersyn- Krav til dokumentation for det lovpligtige hoved-eftersyn- Krav til virksomheder der udfører lovpligtigt hovedeftersyn- Krav til den der udfører lovpligtigt hovedeftersyn- Brug af eftersynsmapper og checklister til mobile personløftere- Gennemgang af sikkerhedsfunktioner og kategori inddeling- Krav til udskifteligt udstyr- Krav til arbejdsstandplads- Krav til lastholderventiler- Praktiske øvelser i udførelse af lovpligtigt hoved-eftersyn på mobile personløftere- Praktiske øvelser i udfyldelse af checklister- Teoritest- Praktisk test Kurset omhandler: sakselift, trailerlift, teleskoplift, knækarmslift og teleskoplæsser.