Benyt en anden browser for at få den optimale oplevelse.

Du benytter en browser som er forældet.
Du kan benytte en anden browser for at få den optimale oplevelse, vi anbefaler følgende: Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox eller Opera.    Luk denne besked

Gå til indholdet
Uddannelser Mere fra HEG
HUK Logo
Søg
Skriv eksempelvis uddannelse, adgangskrav til murer, kontakt etc.

Akademiuddannelse for business to business sælger

Lederens forretningsforståelse

Aars

Lederens forretningsforståelse (10 ECTS-point) Træf ledelsesmæssige beslutninger på baggrund af din organisations økonomiske data.Du kommer til at kunne snakke med om likviditet, balance, resultatopgørelse og KPI’er, når du eksempelvis har lært at aflæse et årsregnskab. Forretningsforståelse som ledelsesværktøj giver dig mulighed justere din ledelsespraksis efter din organisations økonomiske data og levere input med udgangspunkt i dine egne investerings- og finansieringsanalyser. Du bliver i stand til at definere nøgletal for din egen ledelsessituation ud fra din organisations forretningsplan. Når du har gennemført, kan du Forstå økonomiske begreber som resultatopgørelse, balance, likviditet, driftskapital m.v. Forstå og definere lederens behov for økonomisk information Forstå sammenhængen mellem resultatopgørelse, balance og likviditet Aflæse et årsregnskab og din organisations nøgletal/ KPI’er Lave analyser for likviditet, investering og finansiering Anvende forskellige former for økonomirapportering Definere behovet for økonomiske data for at kunne sikre et korrekt ledelsesmæssigt beslutningsgrundlag  Undervisningen finder sted på skolens adresse i perioden 5. april – 2. juni 2022. Undervisningsdatoer: 5. - 6. april, 26. - 28. april og 9. - 10. maj 2022. Eksamen er mundtlig og forventes afholdt 2. juni 2022. Du kan tilmelde dig akademifaget ved at udfylde tilmeldingsformularen. AkademiuddannelseVi kan i samarbejde med Erhvervsakademi Dania tilbyde akademiuddannelse og -fag. En akademiuddannelse er din mulighed for at efter- eller videreuddanne dig på niveau med en kort videregående uddannelse mens du er i job. Du kan både læse enkeltfag eller tage en hel akademiuddannelser. En fuld akademiuddannelse giver dig, ud over adgangen til at læse på diplomniveau, også et stærkere fundament for dit daglige virke.

Salg og salgspsykologi

Aars

Salg og salgspsykologi (10 ECTS-point) Styrk dine kompetencer inden for salg med dette akademi-fagmodul. Der er fokus på personlig adfærd, kropssprog og spørgeteknik. Du lærer at skabe værdi for kunden ved lytte aktivt og tilpasse din salgstale til deres behov. Du får indblik i, hvad personlig adfærd hos dig eller kunden betyder i en salgssituation. Du får redskaber til finpudse dine teknikker til opsøgende salg over telefonen, gennem brev eller i butik.    Når du har gennemført, har du kendskab til .. Identifikation af kundemotiver og –mål Spørgeteknik og aktiv lytning Kropssprog Telefon og mødebookning Salg, der skaber værdi At skrive salgsbreve Præsentationsteknik Personlig adfærd   Undervisningen finder sted på skolens adresse i perioden 20. september – 18. november 2022. Undervisningsdatoer: 20. - 21. september, 10. - 12. oktober og 31. oktober - 1. november 2022. Eksamen er mundtlig og forventes afholdt 18. november 2022. Du kan tilmelde dig akademifaget ved at udfylde tilmeldingsformularen. AkademiuddannelseVi kan i samarbejde med Erhvervsakademi Dania tilbyde akademiuddannelse og -fag. En akademiuddannelse er din mulighed for at efter- eller videreuddanne dig på niveau med en kort videregående uddannelse mens du er i job. Du kan både læse enkeltfag eller tage en hel akademiuddannelser. En fuld akademiuddannelse giver dig, ud over adgangen til at læse på diplomniveau, også et stærkere fundament for dit daglige virke.

Erhvervssret

Aars

Erhvervsret (10 ECTS-point) Har du styr på det juraen i din virksomhed? Dette akademimodul giver dig et bredt indblik i den lovgivning, som virksomheder bruger i det daglige arbejde. Det er eksempelvis aftaleret, ansættelsesret og konkurrencelovgivningen. Du bliver i stand til at forebygge og håndtere juridiske problemstillinger i din virksomhed, fordi du kender til de mest almindelige udfordringer. Der er fokus på både det nationale og internationale perspektiv, så din virksomhed kan klare sig juridisk i på det globale marked.   Når du har gennemført, har du kendskab til .. Retskilder, domstolssystemet og procesret Aftaleret Køberet: nationalt og internationalt E-handel Markedsførings- og konkurrenceret Erstatning og forsikring Ansættelsesret Insolvensret Kreditsikring: Pant, kaution og ejendomsforhold   Undervisningen finder sted på skolens adresse i perioden 23. januar – 22. marts 2023. Undervisningsdatoer: 23. - 24. januar, 6. - 8. februar og 27. - 28. februar 2023. Eksamen er mundtlig og forventes afholdt 22. marts 2023. Du kan tilmelde dig akademifaget ved at udfylde tilmeldingsformularen. AkademiuddannelseVi kan i samarbejde med Erhvervsakademi Dania tilbyde akademiuddannelse og -fag. En akademiuddannelse er din mulighed for at efter- eller videreuddanne dig på niveau med en kort videregående uddannelse mens du er i job. Du kan både læse enkeltfag eller tage en hel akademiuddannelser. En fuld akademiuddannelse giver dig, ud over adgangen til at læse på diplomniveau, også et stærkere fundament for dit daglige virke.

Kommunikation i praksis

Aars

Kommunikation i praksis (10 ECTS-point) Forstår din modtager altid dit budskab? Du kan forstærke dine muligheder for at nå igennem til din modtager ved at kende til dialogbaseret kommunikation i praksis. Når du kender til kommunikationspsykologi og de relevante planlægnings- og formidlingsredskaber, kan du vælge de rette sprogformer og medier, så du når ud til din modtager i praksis. Du bliver i stand til at kunne vurdere og løse daglige kommunikationsopgaver på en professionel måde, som understøtter din organisations strategi og mål.   Når du har gennemført, kan du … Forstå principperne bag dialogbaseret kommunikation og de dynamiske processer Forstå sprogformer og medievalgs formål i forhold til kommunikationsbudskaber og -mål Anvende sprogformer og sprogbrug efter medievalg Vælge de rette formidlingsformer for en given opgave Udarbejde skriftlig og digital daglige kommunikationsopgaver til din organisation Anvende relevante planlægnings- og formidlingsredskaber Reflektere over din egen og din organisations kommunikation Få dit budskab igennem med gode præsentationsteknikker   Undervisningen finder sted på skolens adresse i perioden 12. april – 2. juni 2023. Undervisningsdatoer: 12. - 13. april, 24. - 26. april og 10. - 11. maj 2023. Eksamen er mundtlig og forventes afholdt 2. juni 2023. Du kan tilmelde dig akademifaget ved at udfylde tilmeldingsformularen. AkademiuddannelseVi kan i samarbejde med Erhvervsakademi Dania tilbyde akademiuddannelse og -fag. En akademiuddannelse er din mulighed for at efter- eller videreuddanne dig på niveau med en kort videregående uddannelse mens du er i job. Du kan både læse enkeltfag eller tage en hel akademiuddannelser. En fuld akademiuddannelse giver dig, ud over adgangen til at læse på diplomniveau, også et stærkere fundament for dit daglige virke.

Se alle kurser inden for Akademiuddannelse for business to business sælger