Benyt en anden browser for at få den optimale oplevelse.

Du benytter en browser som er forældet.
Du kan benytte en anden browser for at få den optimale oplevelse, vi anbefaler følgende: Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox eller Opera.    Luk denne besked

Gå til indholdet
Uddannelser Mere fra HEG
HUK Logo
Søg
Skriv eksempelvis uddannelse, adgangskrav til murer, kontakt etc.

Smagen af Himmerland - et netværk for fødevarebranchen

Hvad kan vi gøre for dig? Se med her. 

Smagen af Himmerland

Bliv en del af et stærkt netværk inden for fødevare og få indflydelse på dagens nyheder, nutidens samarbejder og fremtidens elever.

Se filmen i høj opløsning med undertekster her

Hvorfor et virksomhedsnetværk ? 

Fødevarebranchen står overfor adskillige udfordringer. Der er mangel på faglært arbejdskraft og hver gang 2 faglærte går på pension uddannes kun 1 ny. Situationen er den at ca. 40% af stillingsopslagene indenfor service, hotel og restauration i 2022 var forgæves, eksempelvis var der alene i 2. halvår 2022 i Nordjylland 210 forgæves rekrutteringsforsøg efter køkkenmedhjælpere. Samtidig er der lav søgning til fødevareuddannelserne både fra de unge og de voksne. Kravene der stilles til medarbejdernes kompetencer er stigende, eksempelvis på baggrund af den grønne omstilling og teknologiudviklingen.

Hvad er virksomhedsnetværket ?

For at bidrage til at stå stærkere i håndteringen af branchens udfordringer, faciliterer HEG to netværk af virksomheder, der ser hinanden som sparringspartnere. Netværkene faciliteres gennem virksomhedsbesøg og fælles aktiviteter med HEG’s faglærere og virksomhedskonsulent på området. Netværksmøderne har fokus på drøftelse af relevante aktuelle problemstillinger, faglige tema-oplæg, praktikmål, sidemandsoplæring i virksomheden, kurser, og meget andet. 

Du kan vælge mellem netværket i den østlige del af Himmerland eller netværket i den vestlige del af Himmerland. 

Hvor ofte mødes netværket, hvor længe, hvordan, hvor mv.

Netværket har fire årlige møder af ca. 2,5 time. Møderne gennemføres hos værts-virksomheder i branchen eller på skolen. 

Strukturen på et typisk møde ser sådan ud:

- Velkomst

- Oplæg fra værts-virksomheden

- Fagligt temaoplæg

- Debat / sparring / networking 

- Rundvisning ved værts-virksomheden 

- Afslutning 

 

Netværket arbejder eksempelvis med:

  • Nye teknologier
  • Grøn omstilling
  • Sparring omkring lærlinge. Hvilke udfordringer der typisk kan være i forbindelse med at have en elev, og hvordan disse håndteres.
  • Erfaringsudveksling mellem virksomheder.
  • Praktikmål – hvordan håndteres disse på en nem og overskuelig måde. Hvad gør man når det er svært at håndtere et praktikmål.
  • Skolehjemsmulighed
  • Sidemandsoplæring
  • Sparring omkring ufaglærte
  • Økonomi omkring kurser, uddannelse mv.

Vil du være med? Så kontakt os

Vil du være en del af netværket, så kontakt vores virksomhedskonsulent Helle Guldmann på 2162 8381 eller helg@heguddannelser.dk

Helle Guldmann

Vil du være en del af netværket, så kontakt vores virksomhedskonsulent Helle Guldmann på 2162 8381 eller helg@heguddannelser.dk

Du kan vælge mellem netværket i Hobro med fokus på lærlinge, eller i Aars med fokus på lærlinge og grøn omstilling. Du kan læse mere om begge her. 

Tilmelding

Vil du vide mere eller tilmelde dig et af vores virksomhedsnetværk, så kontakt virksomhedskonsulent Helle Guldmann på 2162 8381 eller helg@heguddannelser.dk

Vi glæder os til et relevant og stærkt samarbejde

Smagen af Himmerland