Benyt en anden browser for at få den optimale oplevelse.

Du benytter en browser som er forældet.
Du kan benytte en anden browser for at få den optimale oplevelse, vi anbefaler følgende: Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox eller Opera.    Luk denne besked

Gå til indholdet
Uddannelser Mere fra HEG
HUK Logo
Søg
Skriv eksempelvis uddannelse, adgangskrav til murer, kontakt etc.

Overtagelse af Tradiums uddannelser i Hobro

Børne- og Undervisningsministeriet har netop givet sin forhåndsgodkendelse til, at Erhvervsskolerne Aars fusionerer med Tradiums afdeling i Hobro. Det betyder, at Erhvervsskolerne Aars fra 2020 tilbyder en stærk 2-byskole-model i Aars og Hobro.

Med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2020 er det således Erhvervsskolerne Aars, der står for at drive og udbyde de erhvervsrettede ungdomsuddannelser, som indtil nu har været drevet af Tradium, nemlig udbuddet af den gymnasiale ungdomsuddannelse hhx og erhvervsuddannelsen eud/eux business. Den nye organisering skal imødekomme de unges behov for erhvervsfaglig ungdomsuddannelse med høj kvalitet og lokal forankring.

Bred opbakning i ansøgningsprocessen

Overtagelsen sker for at sikre et fremtidigt komplet udbud af ungdomsuddannelser i både Aars og Hobro. I praksis er det Tradium, der udspalter hele sin afdeling i Hobro inkl. bygninger, medarbejdere, elever, godkendelser mm. og overdrager til Erhvervsskolerne Aars.

Forud for dette er gået en grundig ansøgningsproces til Undervisningsministeriet med opbakning fra begge institutioners bestyrelser samt Vesthimmerlands Kommune og Mariagerfjord kommune. Lars Michael Madsen, der er administrerende direktør på Tradium, fortæller om beslutningen:

”Personligt og på Tradiums vegne er jeg vemodig omkring den, fordi vi kommer til at sige farvel til gode kolleger. Vi har drøftet det i bestyrelsen og har foreslået, at der kun skal være én aktør på det erhvervsrettede område, og jeg er overbevist om, at vi har truffet den rigtige beslutning for både Tradium og de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Mariagerfjord Kommune.  Det er afgørende, at der i oplandsområder som Himmerland er et bredt udbud af ungdomsuddannelser. Vi er trygge ved, at den opgave er i gode hænder hos Erhvervsskolerne Aars”, siger Lars Michael Madsen.

To byer – to skoler – en fælles ledelse

For direktør ved Erhvervsskolerne Aars, Ulf Givskov Bender, er det vigtigt at understrege, at det ikke er intentionen, at Hobro-afdelingen i fremtiden skal betragtes som en ”underafdeling” af Erhvervsskolerne Aars. Den lokale forankring skal snarere styrkes:

”Institutionen i Hobro skal ses som en selvstændig lokal enhed, der indgår i en himmerlandsk uddannelsesinstitution. Jeg tror på, at vi kan øge indflydelsen fra lokalområdet samt styrke tilknytningen til skolen, hvilket i sidste ende er til gavn for eleverne her. Og det er dem, vi er her for”, siger Ulf Givskov Bender.

Det er Ulf Givskov Benders klare ønske, at de to byskoler i hhv. Aars og Hobro fremadrettet skal være med til at styrke hinanden indbyrdes, og han mener, at Erhvervsskolerne Aars i denne sammenhæng kan bidrage positivt:  ”Det ligger i vores DNA af være en udkantsskole med en rigtig bred pallette af uddannelser, som vi har succes med at drive. Netop det, vil vi tage med os til Hobro”, fortæller han og tilføjer: ”En stor andel af skolens bestyrelse kommer fra Mariagerfjord Kommune, og det styrker den ledelsesmæssige forankring af den institution, der tegner sig”.

Fordel for de unge

I et oplandsområde som Himmerland, hvor de unge kan være udfordret af forholdsvis lange rejsetider, er det helt essentielt, at der er et bredt udbud af uddannelser i geografisk nærhed.